Dr. Fatih Koca

Kitaplar & Makaleler

KİTAPLAR-Ahmet Hatipoğlu’nun Hayatı, Eserleri ve Mûsikî Anlayışı (Yayına Hazır)

-Derviş Mehmed el-Mevlevi'ye Ait Güfte Mecmuası (Yayına Hazır)

-XX.Yüzyıl Hâfız Mûsikîşinasları-1 (Yayına Hazır)

-Cami Mûsikîsi (Çalışılıyor)


MAKALELER


-ABDÜLĞANÎ GÜLŞENΒNİN CUMHÛR MÜEZZİNLİĞİ TERTÎBİ “MAHFEL SÜRMESİ” Uluslararası Müzikoloji Dergisi (10.12975/rastmd.2017.05.01.000102)
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Güftelerine Yapılan Bestelerin Değerlendirilmesi (25-26 MAYIS 2016 - ULUSLARARASI HACI BACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 2
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Ezanı Güzel Okumayı Öğrenme Hususunda Bir Çalışma (Kalıp Ezan Çalışması), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56:2 (2015), ss.133-148
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Ney’in Târihî Gelişimi ve Dinî Mûsikîmizdeki Yeri, Dini Araştırmalar, Ocak Nisan 2002, c.4 s. 12, ss. 181-196.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -TRT Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu ve Ahmet Hatipoğlu, Mevlana Celaleddin Rumi 800. Yıl, Türkiye Yazarlar Birliği, Temmuz 2007, Ankara, 221-223.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Müezzinleri, AÜİFD, Ankara 52-2(2011), ss. 291-310.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Dinî Mûsikî Formu Olarak Salât ü Selâm Kültürü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 117-153.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Cami Musikisi’nde Ezan ve Selâlar, VI. Dinî Yayınlar Kongresi -İslam, Sanat ve Estetik- (29-30 Kasım-01 Aralık 2013 / İstanbul), 2014, s. 511-518
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -TARİHTEN GÜNÜMÜZE TEKBÎR VE TEHLÎL NİDÂLARININ SLOGANİK DEĞERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (Dini Araştırmalar, Temmuz - Aralık 2014, Cilt : 17, Sayı : 45, ss. 149- 158)
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -AMASYALI MEVLİDHÂN HACI ASİYE AKBAŞ HANIMEFENDİ ve KENDİSİNDEN DERLENEN AMASYA İLÂHÎLERİ (Uluslararası Müzikoloji Dergisi / Doi:10.12975/rastmd.2015.03.02.00051)
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Ümmî Sinan'ın Bestelenmiş Şiirlerinde Dost
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -AMASYA MÛSİKÎ CEMİYETİ VE BÜYÜKAĞA MEDRESESİ’NİN AMASYA DİNÎ MÛSİKÎSİNE KATKISI
 • Bilgisayarınıza İndirin